Tree-Mend-Us

Bir ağaç dikmek için yer bulun!

2 - 4 Saatler
Açık alan
İşbirlikçi
8 - Sınırsız

Hakkımızda

Tree Mend Us, fidan avı ve fiziki olarak ağaç dikme işinin yanı sıra ekiplerin oldukça eğlenceli görevler üstlendiği, çevresel soruların sorulduğu ve fotoğraf görevlerinin yer aldığı ayn zamandan açıklayıcı bir etkinliktir. Bu ekolojik hazine avı etkinliği, elde edilen somut sonuçlarla birlikte, ekipleri birleştiren eğlenceli ve motive edici bir aktivitedir! Tree-mend-us, yüksek teknoloji ürünü hazine avı uygulamamız ile gerçekleştirilmektedir Go Team.

Kendilerine altın renginde bir kürek, fidan tepsisi ve ipuçları verilen ekiplerden önce belirlenen yerlerde iz sürmeleri istenmektedir. Katılımcılar, beğendikleri yerlere ağaçlarını dikerek başarılarını kutlamaktadırlar.

 

Öğrenme Sonuçları

Takımlar, önceden ayarlanan lokasyonlara göre konumlarını ayarlamak için eğlenceli görevleri tamamlamak ve sorular sormak için birlikte çalışmalıdırlar. Ayrıca, yapıaln araştırmalar, sosyal ortam ve çevre için iyi bir şeyler yapanların birbirlerine çok daha bağlı olduklarını göstermektedir. Özellikle katılımcıların aşina oldukları alanlarda yapıaln ağaç dikme etkinliği, uzun süre hafızalardan silinmemekle birlikte, üzerinde pozitif etkileri olduğundan gurur duyacakları şekilde çevrede de uzun süreli etkiye sahip olmaktadır. Tree-Mend-Us, tüm katılıcıların dışarıda ve aktif katılımda olması sebebiyle, sağlık açısından da oldukça faydalı bir etkinliktir. Bunun da ötesinde, katılımcılara büyük bir projenin ufak eylemlerin bir toplamı olduğunu gösterecek şekilde çevresel konular konusunda farkındalık oluşturmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sonuçları

Tree-Mend-Us özellikle Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusu göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olup, konu sadece ağaç dikerek çevre üzerinde olumlu bir etki oluşturmaktan ibaret değildir. Çevre hakkında sorulan sorular, aynı zamanda katılımcıların bilgi düzeyini ve farkındalığını geliştirmekte olup, gündelik hayatlarında da üzerinde yaşadıkları bu gezegene yaptıkları katkı hakkında daha fazla düşünmelerini sağlamaktadır.

İlave bir bonus olarak, çevreye odaklanmış B1G1 yardım etkinlikleri, çok daha geniş ve büyük bir etki yaratmak üzere, bir başka etkinliğe dahil edilebilmektedir.

Diğer aktivitelerin bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk etkinliği kapsamında nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi edinmek için, aşağıdaki butonu kullanarak CSR-Kurumsal Sosyal Sorumluluk sitemizi ziyaret ediniz ve listelenmiş olan ekip kurma aktiviteleriyle bağlantılı linkleri keşfediniz.

CSR -Kurumsal Sosyal Sorumluluk aktivitelerine bakınız

Çevreye odaklanmış B1G1 yardım etkinlikleri, çok daha geniş ve büyük bir etki yaratmak üzere, bir başka etkinliğe dahil edilebilmektedir.

 

Related Testimonial

Ekibimizi ve içinde yaşadığımız bölgeyi etkileyebilecek bir aktivite arayışı içindeydik. Tree Mend Us, sadece içinde yaşadığımız topluluğu pozitif anlamda etkilememize olanak sağlamakla kalmayıp aynı zamanda, çalışanlarımız üzerinde de inanılmaz bir etki yaratmaktadır. Bu etkinlik, net bir iletişim ve işbirliği gerektirmekte olup insanların birbirlerini çok daha fazla takdir etmelerine ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek anıların ve ekip için bağın oluşmasına imkan vermektedir.

Heller Machine

Contact Us