Kullanım Şartları

Site Kayıt ve Şartları

Siteler (aşağıda tanımlandığı şekilde), size müşterilerimize, Catalyst Global tarafından sunulmaktadır.Bu Sitelerden herhangi birini kullanımınız ve/veya Gizlilik ve Güvenlik Beyanları da dahil olmak üzere, Bu Site Kayıt ve Şartlarını kabulünüz, işbu Sitelere yönelik her türlü kayıt, şart ve beyanlar konusunda mutabık olduğunuzu göstermektedir. Bu Site kayıt ve Şartları üzerinde mutabık olmamanız durumunda, bu Siteyi kullanmanıza izin verilmemekte olup, derhal bu Siteden ayrılmanız gerekmektedir. Bu Site Kayıt ve Şartlarını, sizlere herhangi bir şekilde haber vermeksizin, sorumluluğu tamamen tarafımıza ait olmak üzere zaman içerisinde değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. İlan olunduğunda yürürlüğe girecek olan güncellemelere yönelik olarak bu sayfayı incelemek izlerin sorumluluğundadır. Bu Siteler, Catalyst Global ve lisans sahipleri, alt kuruluşları, iştirakleri, kardeş firmaları ve bunların, burada belirtilen Site Kayıt ve Şartlarında, "Cataylst Ekip Kurma", "biz", "bize", bizim" şeklinde atıfta bulunulan ilgili her türlü işletmeleri tarafından kullanıma sunulmuş bulunmaktadır.

Tanımlamalar

İşbu Anlaşmada, aksine bir niyet ortaya konmadığı müddetçe:

  • 'Fikri Mülkiyet Hakları'; telif, patent, ticari marka ve işletmeyi veya kişisel tanınırlığı veya gizli bilgileri koruyan diğer tüm yasal haklar ile her türlü umumi hukuktan doğan ya da yasal olarak yararlanmaya yönelik haklar anlamına gelmektedir;
  • 'Site' her türlü internet Sitesi anlamına gelmektedir;
  • 'Siteler', www.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.com adreslerinde bulunan internet siteleri anlamına gelmekte olup, bunlara ilişkin tüm web sayfalarını ve işbirliği içinde olduğumuz diğer tüm web sayfalarını kapsamaktadır.

Haklar

Maddi anlamda ve içerik anlamında, (Fikri Mülkiyet Hakları, metinler, görüntüler, web sayfaları, ses, yazılım (kod, ara yüz ve web sayfası yapısı dahil olmak üzere) ve videolar ile bunların görünümü veya izleyen üzerinde yarattığı hissiyat, tasarım ve derlemesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu site içinde erişilen veya kapsanan tüm haklar tarafımıza veya lisans sahiplerimize ait bulunmaktadır. Sadece işbu Site Kayıt ve Şartları'nda belirtildiği ya da tarafımızca veya lisans sahiplerimizce açıkça yazılı olarak yetki verildiği şekilde bu bahse konu malzeme ve/veya içeriği kullanmaya izniniz olduğunu ve bunları hiçbir şekilde kopyalayamayacağınızı, yeniden üretemeyeceğinizi, aktaramayacağınızı, halka açık bir şekilde uygulayamayacağınızı, dağıtamayacağınızı, ticari manada bunlardan faydalanamayacağınızı, bunları uyarlayamayacağınızı, tercüme edemeyeceğinizi, değiştiremeyeceğinizi, bunları toplayıp bir araya getiremeyeceğinizi, herhangi biriyle paylaşamayacağınızı ya da her hangi birinin erişimine açamayacağınızı ya da bu tarz malzeme veya içerikten türemiş işler meydana getiremeyeceğinizi kabul etmekte olup bu hususlarda mutabık bulunmaktasınız.

Fikri Mülkiyet

Bizler aksi belirtilmediği taktirde, işbu Sitede görülen ya da kapsanan (herhangi bir kısıtlama olmaksızın, ticari markalar, patentler, telif hakları, veri tabanı hakları ve tüm diğer Fikri Mülkiyet hakları dahil olmak üzere) her türlü Fikri Mülkiyet Hakkının sahibi ve/veya kullanımına izin verilen tarafıyız. Bu sitenin tarafınızca kullanımının, size Sitedeki her hangi bir Fikri Mülkiyet Hakkının kullanım veya bunlardan yararlanma hakkını vermediğini kabul etmekte olup, bu hususlarda mutabık bulunmaktasınız. Burada bahse konu Site Kayıt ve Şartlarında belirtilen durumlar haricinde, bu tip Fikri Mülkiyet Haklarının tarafınızca kullanımı ya da bunların yeniden üretilmesi yasaklanmış olup, böylesi bir durum burada bahse konu şartlarına uyulmaması anlamına gelmekte ve Üçüncü Şahısların Fikri Mülkiyet Haklarının ya da bizim Fikri Mülkiyet Haklarımızı ihlal edebilmektedir.

Kopyalama

Bu Site içinde gezinebilir ve sadece yasal, kişisel kullanımınız veya ticari olmayan kullanımınız doğrultusunda Sitedeki içerik, bilgi ve malzemelerin çıktılarını alabilirsiniz. Bu sitede bulunan her türlü içerik, bilgi veya malzemeyi kopyalamayacağınızı, bunları değiştirmeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, yeniden üretmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı, halka açık bir şekilde uygulamaya koymayacağınızı, dağıtmayacağınızı, uyarlamayacağınızı, tercüme etmeyeceğinizi, üzerinde değişiklik yapmayacağınızı, bunları toplayıp bir araya getirmeyeceğinizi, depolamayacağınızı, satmayacağınızı, her hangi bir kişiyle paylaşmayacağınızı ya da herhangi bir kişinin erişimine açmayacağınızı ya da bunları herhangi bir ticari amacınız doğrultusunda kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Diğer tüm hakları saklıdır.

Bu hususlardaki davranışlarınız

Sizler:

(a) Siteyi, Sitenin çalışmasını ya da erişimini kesintiye uğratacak, buna hasar verecek, düşük verimde çalışmasını sağlayacak ya da bunlara sebep olacak veya muhtemelen sebebiyet verecek şekilde ya da sitenin verimliliği veya fonksiyonelliği herhangi bir şekilde bozulmuş olarak kullanmamalı ve buna teşebbüs etmemelisiniz;

(b) Catalyst Global ya da onun lisans sahiplerinin Fikri Mülkiyet Haklarının herhangi birini ihlal edecek herhangi bir işlem için, eğer ki bu işlemin tarafınızca yapılacak olması gerekiyorsa, herhangi bir diğer kişiye yetki vermemeli ve buna teşebbüs etmemelisiniz;

(c) Tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kaynak kodu oluşturma, üzerinde değişiklik yapma, tercüme etme ya da işbu Siteye biçim veren herhangi bir yazılım uygulamasının kaynak kodunu herhangi bir şekilde açığa çıkarma faaliyetinde bulunmamalı ve buna teşebbüs etmemelisiniz;

(d) Her ne sebeple olursa olsun (bir teknik hesaplama sürecini kolaylaştırmak için geçici kopyaların alınması durumu hariçtir) Site üzerindeki herhangi bir yazılımı alma ya da kopyalama faaliyetinde bulunmamalı ve buna teşebbüs etmemelisiniz;

(e) Siteyi tehlikeye atabilecek şekilde sisteme izinsiz girme, sızma gibi ya da bunlara benzer herhangi bir faaliyette bulunmamalı ve buna teşebbüs etmemelisiniz;

(f) Bize bir sorumluluk yüklememeli ya da ISP lerimizin ya da diğer tedarikçilerimizin hizmetlerini (tamamen ya da kısmen) kaybetmemize sebep olmamalı ve bunlara teşebbüs etmemelisiniz;

(g) Bir bilgisayarın normal çalışma prosedürlerine müdahale etmek, bunu kesintiye uğratmak ya da aksatmak veya herhangi bir sisteme, veriye veya kişisel bilgilere gizli bir şekilde, izinsiz olarak ulaşmak, erişmek veya bunlara el koymak üzere tasarlanmış herhangi bir bilgisayar virüsü, makro virüs, Truva Atları, solucanlar ve benzeri herhangi bir şeyi bünyenizde barındırmamalı ve buna teşebbüs etmemelisiniz;

(h) Bizleri, yürürlükteki her türlü sanayi kodu veya Mahkeme Emrini uygulamamız konusunda önlememeli veya kısıtlamamalı ve bunlara teşebbüs etmemelisiniz.

Bilgisayarınızdan gönderilen her türlü elektronik iletişimden ve içeriklerden, Catalyst Global veyahut lisans kullanıcıları değil sadece sizin sorumlu olduğunuzu anlamanız gerekmekte olup, bu Siteyi sadece yasal amaçlar doğrultusunda kullanmanız gerekmektedir.

Bunlardan başka, aşağıdakilerden hiç birini yapmamanız gerekmektedir:

1. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, Hizmetlerimizden herhangi birinin tarafınızca kullanılmasının herhangi bir sıkıntıya sebep olabileceği ya da Hizmet operasyonlarımızın tehlikeye atılmasına ya da bozulmasına neden olacağı şekilde, uygunsuz, yasadışı ya da ahlak dışı amaçlar doğrultusunda kullanmayınız;

2.Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, (ister canlı sohbet odalarında, bir bültende ya da diğer bir şekilde olsun) herhangi bir onur kırıcı, saldırgan ya da müstehcen malzeme oluşturmak, bunları barındırmak ya da aktarmak için ya da ırk, din, mezhep ya da cinsiyet konusunda diğer insanların gücenmesine neden olacak herhangi bir faaliyette bulunacak şekilde kullanmayınız;

3. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, (18 yaşın altındaki kişiler de dahil olmak üzere) herhangi bir şekilde insanlara zarar vermek ya da zarar vermeye teşebbüs etmek amacıyla kullanmayınız;

4. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz hizmetlerden herhangi birini, fiziksel zarar vermekle ya da malın tahrip edilmesiyle tehdit edecek ya da bu konularda cesaretlendirecek veya ceza gerektirecek suçlar meydana getirecek ya da hukuki sorumluluğun ortaya çıkmasına neden olacak herhangi bir malzemeyi oluşturmak, bunları barındırmak ya da aktarmak için kullanmayınız;

5. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, herhangi bir tarafa ait (herhangi bir kısıtlama olmaksızın telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ya da diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere) Fikri Mülkiyet Haklarının ihlal edilmesine neden olacak malzemeler oluşturmak, bunları barındırmak ya da aktarmak için kullanmayınız;

6. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, diğer kullanıcılara yönelik olarak rızaları olmaksızın reklam malzemesi oluşturmak, bunları barındırmak ya da aktarmak için kullanmayınız;

7. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, diğer insanları taciz eden; karalama, kötüye kullanma, taciz etme, sinsice izleme, korkutma ya da (gizlilik veya alenilik hakkı gibi) daha başka şekillerde diğerlerinin yasal haklarını ihlal eden herhangi bir malzemeyi oluşturmak, bunları barındırmak ya da aktarmak için kullanmayınız ya da Siteyi veya sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, herhangi bir kişiye ürün, malzeme veya hizmet satmak ya da bunların alımını yapmak üzere düzmece teklifler hazırlamak amacıyla kullanmayınız;

8. Aldatma ya da yanlış yönlendirme amacıyla, tanımlayıcı başlık bilgilerini çıkaracak veya değiştirecek eklemeler yapmayınız;

9. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, diğerlerinin hesabına giriş yapmak ya da buna teşebbüs etmek, veya bizim ya da üçüncü şahısların güvenlik önlemlerine, bilgisayar yazılımlarına, donanımlarına, elektronik haberleşme sistemlerine ya da telekomünikasyon sistemlerine sızmak ya da sızmaya teşebbüs etmek için kullanmayınız;

10. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, bilgileri ya da izinleri olmaksızın üçüncü şahıslar hakkında kişisel bilgileri toplamak ya da toplamaya teşebbüs etmek ya da ekran kopyalama, veri tabanı kopyalama veya kullanıcı listesi veya diğer verileri elde etme amacına yönelik her türlü aktiviteye dahil olmak için kullanmayınız;

11.Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, diğer insanları ya da sistemlerin Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetleri kullanmasını ya da, virüs barındıran, bozuk dosyaların veya bir başkasının bilgisayarının çalışmasına zarar verebilecek benzer yazılım ya da programların yüklenmesi de dahil olmak üzere, İnternet kullanımını kötü şekilde etkileyecek herhangi bir faaliyette kullanmayınız;

12. Bizim daha önceden verilmiş yazılı muvafakatimiz olmaksızın, Sitenin ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerin herhangi bir kısmını yeniden satmayınız, yeniden teklif etmeyiniz veya bunların yeniden dağıtımını yapmayınız;

13. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini kullanırken, herhangi bir kişi ya da kurumun kimliğine bürünmeyiniz ya da yanlış veyahut kullanım yetkiniz olmayan bir ismi kullanmayınız veya bunları vermeyiniz.

14. Siteyi ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birini, dolandırıcılık amacıyla veyahut kötü sözler içeren, üçüncü şahıslara yönelik olarak başka şekillerde incitici olan veya yazılım virüsleri, siyasi kampanya mesajları, ticari talepler, zincir mektuplar, toplu mailler ya da her türlü “spam” mesajlardan oluşan ya da bunları içeren veya sıkıntı, rahatsızlık veya gereksiz endişe yaratan malzemeleri göndermek, kullanmak veya bunları yeniden kullanmak amacıyla kullanmayınız.

İşbu liste sadece, Sitenin ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerin herhangi birinin, yanlış kullanımına ilişkin örnekleri sunmakta olup, izinsiz kullanıma dair bir idari liste olma özelliği taşımamaktadır. Bu gerekliliklerden herhangi birini ihlal etmeniz durumunda ya da kendi inisiyatifimiz doğrultusunda, Sitenin ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerin herhangi birinin yanlış kullanımını tespit etmemiz halinde, sizlere haber vermeksizin, Siteye ve sunmuş olduğumuz Hizmetlerden herhangi birine erişiminizi kısıtlayabilmekte, askıya alabilmekte veya sona erdirebilmekteyiz. Tüm kullanıcılar, işbu belgeyle, çevrimiçi kullanım ve kabul edilebilir içerik ile ilgili tüm yerel mevzuata uygun davranacaklarını kabul etmektedirler. Kullanıcılar aynı zamanda, her hangi bir ülkeden herhangi bir veri ihracıyla ilgili mevcut her türlü mevzuata da uygun davranacaklarını kabul etmektedirler.

Fotoğraflar, belgeler, örnek olay incelemeleri ve diğerleri

Catalyst Global tarafından yetkilendirilen kullanıcılar veya lisans sahipleri, fotoğraflar, belgeler, örnek olay incelemeleri ve diğer içeriklerle Catalyst web sayfasına katkı da bulunabilmekte ve sitenin her kullanıcısı, içeriği yasadışı, müstehcen, taciz edici, tehdit edici, onur kırıcı, mahremiyeti ihlal eden nitelikte, Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal eden veya üçüncü şahıslara yönelik olarak herhangi bir şekilde incitici unsurları içeren, ya da sakıncalı ve yazılım virüsleri, siyasi kampanya mesajları, ticari talepler, zincir mektuplar, toplu mailler ya da her türlü “spam” mesajlardan oluşan ya da bunları içeren unsurlar şekilde olmamak şartıyla siteyle iletişime geçebilmekte, tavsiye, fikir, yorum, soru veya diğer şekillerde herhangi bir bilgi gönderebilmektedir. Yanlış e-posta adresi kullanamaz, herhangi bir kişi ya da kurumun kişiliğine bürünemez ve her türlü içerik ya da kimliğinizin aslıyla ilgili olarak başka şekillerde yanlış yönlendirme yapamazsınız. Kendi inisiyatifimize bağlı olarak ve sizlere daha önceden haber vermeksizin, istediğimiz an her türlü içeriği kaldırma ya da düzenleme hakkımızı (ki bu yükümlülük olarak mütalaa edilmemelidir) saklı tutmaktayız.

Siteye içerik gönderdiğinizde ya da malzeme temin ettiğinizde, aksi tarafımızca açıklıkla belirtilmediği sürece, bu içeriği ve/veya malzemeyi dünyanın her yerinde bilinen veyahut şu an bilinmeyen ancak yakın zamanda bilinecek her türlü medyada kullanma, bunları çoğaltma, üzerlerinde değişiklik yapma, uyarlama, yayınlama, tercüme etme, bunlardan türeyen çalışmalar ortaya çıkarma, bunların dağıtımını yapma ve bunlar göstermek hakkını, tarafımıza gayri münhasır bir şekilde, telifsiz olarak, sürekli ve gayri kabili rücu olarak ve (birden fazla katmanlar aracılığıyla) tamamen alt lisansı verilebilir şekilde vermiş bulunuyorsunuz. Bize ve alt lisans kullanıcılarımıza, bizim tercih etmemiz durumunda, herhangi bir içerikle bağlantılı olarak vereceğiniz ismi kullanma hakkını da veriyorsunuz. İşbu içeriğin yazarı olarak tanımlanma hakkınızdan ve bahse konu içeriğin uygunsuz kullanımına itiraz etme hakkınızdan feragat etmeyi kabul ediyorsunuz. Aynı zamanda, içeriğinizde sahip olduğunuz her türlü manevi hakkı ihlal eden davranışla ilgilenmekten feragat etmekte ya da bize bu konuda muvafakat vermektesiniz ve aynı şartları haiz lisans ve içeriğin telif sahibi olan veyahut bahse konu içeriğin tamamının ya da bir kısmını yaratıcısı olan üçüncü bir şahıstan alındığını garanti etmektesiniz. Talebimiz doğrultusunda evrak ve belgelerin düzenlenmesi de dahil olmak üzere, tarafımızca sizlere verilen yukarıdaki hakların tamamını mükemmelen yerine getirmek için gerekli diğer her türlü eylemi yerine getirme konusunda mutabık bulunmaktasınız.

Sizler:

(a) Siteye göndermiş olduğunuz içerik ya da malzemeye yönelik haklarının tamamına sahip olduğunuzu ya da herhangi bir diğer şekilde bunlar üzerinde kontrolünüz olduğunu;

(b) Bahse konu içerik ya da malzemenin ibraz olunduğu tarih itibariyle :

(i) doğru olduğunu;

(ii) tedarik etmiş olduğunuz içerik ya da malzemenin kullanımının, mevcut herhangi bir Catalyst Global politikasını ya da ilkelerini veyahut Site Kayıt ve Şartlarını ihlal etmediğini

(iii) tedarik etmiş olduğunuz içerik ya da malzemenin kullanımının, herhangi bir kişi ya da kuruma zarar vermeyeceğini, beyan ve garanti etmektesiniz.

İşbu Site, fotoğraf, belge, örnek olay çalışmaları ve diğer içerikleri (“Kullanıcı İçeriği”) kapsayabilmektedir. Site üzerinde yer alan, “Kullanıcı İçeriği”nin herhangi birinin kullanımını aktif olarak izlememekteyiz. Buna benzer şekilde, herhangi bir üçüncü şahıs sitesinin içeriği, elektronik posta iletişimi, yazılı mesajlar, haber grupları, duyuru panoları, sohbet odaları ya da Site üzerinde oluşturulan ya da site vasıtasıyla erişilebilen diğer malzemeler üzerinde herhangi bir editoryal kontrol işletmemekteyiz. Sonuç olarak, sizin saldırgan ve sakıncalı bulabileceğiniz Site üzerinden ya da bu site aracılığıyla erişilebilen Sitede ya da sitelerde içeriklere maruz kalabilirsiniz. Ancak, Sitede yer alan “Kullanıcı İçeriği”nin herhangi birini izleme ve kendi inisiyatifimizi kullanmak suretiyle, “Kullanıcı İçeriği”nin yanlış kullanımına sebebiyet veren her türlü içeriği kaldırma hakkını saklı tutmakla birlikte, kendi inisiyatifimizi kullanmak suretiyle “Kullanıcı İçeriğini” ya da Siteyi kullanımınızı kısıtlayabilmekte, askıya alabilmekte veya sona erdirebilmekteyiz.

Kullanıcılar tarafından ifade olunan fikir (ler) ya da diğer “Kullanıcı İçerikleri”, Catalyst Global’in veya lisans kullanıcılarının düşüncelerini yansıtmamaktadır. Bu kişiler tarafından yapılan her türlü beyan, verilen tavsiye ve ileri sürülen düşünce yalnızca bu katılımcıları bağlamaktadır. Bu tarz beyan, tavsiye veya düşünceleri hiçbir surette onaylamamakta ve bunlardan dolayı da sorumlu tutulamamaktayız. .

Garanti bulunmamaktadır

Bizler (ve kardeş firmalarımız, iştiraklerimiz, bağlı kuruluşlarımız, memurlarımız, müdürlerimiz, acentelerimiz ve çalışanlarımız) Siteye ya da sunmuş olduğumuz Hizmetlerin herhangi birine sürekli, kesintisiz ya da güvenli erişimi garanti etmemekle birlikte, Sitenin işleyişine, bizim kontrolümüz dışında sayısız faktörle müdahale edilebileceğini belirtmekteyiz. Sitemiz ve sunmuş olduğumuz Hizmetlerimiz “aynen göründükleri şekilde” olup, mümkün oldukça ve olduğunda, ve kanunen izin verildiği ölçüde, herhangi bir kısıtlama olmaksızın performans becerisi ve özeni veya dakikliği açısından her türlü şart dahil olmak üzere, ister mevzuatla ister başka şekilde ima edilmiş olsun, ima edilen tüm garantileri, şartları ve diğer kayıtları hariç tutmaktayız.

İma edilen tüm kayıt, şart ve garantiler (ister mevzuatla ister başka şekilde olsun), Siteyi kullanımınız ve Hizmetlerimizi tedarik konusunun dışında tutulmaktadır.