Takım kurma Programı Tipleri

Ne tip bir takım gelişimi etkinlği arıyorsunuz? Bir ticari eğitsel oyun mu yoksa hızlıca uygulanabilen bir enerji verici konferans mı? Teknolojiye dayalı bir etkinlik mi? Aktif, yaratıcı ya da müzik içeren bir etkinlik mi? Bağış yapılan bir etkinlik mi? Etkinlik tiplerimizi araştırınız ve buna yönelik takım kurma etkinliklerini inceleyiniz.