Peak Performance

Ekibinizin Everest Dağının tepesine ulaşmasına reh

1.5 - 3 Saatler
Kapalı alan
Rekabetçi / İşbirlikçi
8 - Sınırsız

Hakkımızda

20 günlük bir tırmanma süreci boyunca, ekipler müşterilerini Everest Dağının zirvesine çıkarmayı ve sağ salim ana kapma geri getirmeyi hedeflemektedirler. Ekiplerin, müşterilerin tırmanışa uygunluk seviyeleri, hava koşulları, zirveye ulaşmak için en doğru güzergahın seçimi, aklimatizasyon, oksijen kullanımı, çadır kurma ve kazanmak amacıyla diğer ekipleri atlatabilmek için stratejiler geliştirmenin yanı sıra diğer birçok faktörü de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Zirve yürüyüşünün her gününe ilişkin temel bilgiler ekip üyelerinin tabletlerine gönderilmektedir. Ekipler diğer takımlara karşı çok daha hızlı bir şekilde akıllı ve makul kararlar vermek üzere yarışmaktadır. Her yükseklik bölgesinde kullanılacak alan sınırlı olduğundan, yapması gerekeni zamanında yapmayan ekipler en zor güzergahta sıkışıp kalacak ve hareket edemeyeceklerdir!

Yol boyunca ekipler, hızlıca kurulan çadırların toplanması, gözü kapalı tırmanma teçhizatıyla tırmanma görevi, uyku tulumunun istiflenmesinin yanı sıra bir dizi aktif zorlu görevi tamamlamaktadırlar. Ekiplerin aynı zamanda, kılavuzlarının neyi taşıması gerekeceğine de karar vermesi gerekmektedir- çadırları mı, oksijeni mi ve/veya müşterileri mi? Müşteriler, ekipleri dağın zirvesinde daha yüksek bir noktaya geldiğinde puan kazanmaktadırlar ancak, yeterli tedarik malzemelerini yanlarına almamaları durumunda, aklimatizasyon eksikliğinden kaynaklanan hastalık ve korkunç şekillerde gerçekleşecek olası ölüm riskini almaktadırlar.

Öğrenme Sonuçları

Peak Performance, insanların çalışırken ya da eğlenirken nasıl yaşadıklarına dair kavrayışlarını ve bunlara ilişkin yaklaşımlarını birçok açıdan değiştirmeye yönelik olarak tasarlanmış olan duygusal açıdan merak uyandıran,deneyimsel öğrenmeye dayalı bir araçtır.

Araştırmalar şunu göstermektedir kioyunlaştırma metodolojisi, katılımcıların öğrenme sürecini, katılım sağlayan temaların, elle tutulur bileşenlerin, eğlencenin ve iş ortamlarıyla ilgili bağlantıların kullanımıyla daha kısa bir zaman zarfında ve daha kalıcı sonuçlar elde ederek deneyimlemelerine olanak sağlamaktadır. Bu yöntem, işyerinde öğrenme ve gelişimin pekiştirilmesine yönelik olarak, geniş çapta kabul görmeye başlamıştır. 

Bu deneyimin ardından katılımcılar, bu alıştırma esnasında nelerin olduğunu tanımlamak amacıyla yansıtıcı gözlem kullanmaktadırlar. Daha sonra katılımcıların, edinmiş oldukları bu gözlemleri gerçek hayat şartlarıyla karşılaştırmaları istenmektedir. Bu sayede, katılımcılar davranışlarında kalıcı ve etkili değişiklikler gerçekleştirebilmektedirler.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sonuçları

Peak Performance'ın kalıcı etkisinin, oyunu oynayan bireylerle sınırlı kalmamasını sağlayınız. Tüm ekiplerin kolektif puanını etki yaratmaya çeviriniz! Catalyst Global network'ünde yer alan seçilmiş yardım organizasyonlarından, B1G1'den projeler seçiniz ya da kendi seçtiğiniz yardım kuruluşuna bağışta bulunuz.

Uzaktan Çalışan-Hibrit-Çok lokasyonlu

Uzaktan Çalışan- Hibrit - Çok lokasyonlu together apart

Bu aktivite yüz yüze, uzaktan çalışan, hibrit ve çok lokasyonlu ekipler için tasarlanmıştır. Ekibiniz evden, farklı bölgesel ofis konumlarında veya farklı ülkelerde çalışıyorsa, bu etkinliğin uzak veya karma sürümünü bize sorabilirsiniz. Bu deneyimi ekibiniz için nasıl özelleştirebileceğimizi öğrenmek için bizimle irtibata geçin.

Related Testimonial

Rekabetçi bir ruhu olan, katılımcıları hızlı düşünmeye sevk eden, değişimle başa çıkmayı öğreten, takm çalışmasını vurgulayan ve aynı zamanda tüm bu çalışmalar esnasında ekibimizin keyif de alacağı bir etkinlik arıyorduk. Ekiplerimizin tamamı etkinliğe iştirak etti. Elde edilen sonuçlara göre, bu becerileri kazana ekip üyeleri kazandıkları bu deneyimi ofisteki çalışmalarına birebir adapte etmişlerdi.

Skye London, People and Culture Manager
Artisan Recruitment

Contact Us