Karar Verme

Bir ekip halinde birbirinden farklı birçok olasılık arasında uygunolanın verimli bir şekilde seçilmesi durumudur.

decision making

Karar verme, birden fazla alternatif arasından bir eylem ya da düşünce biçiminin seçilmesi sürecidir. Bir süreç olmaksızın, karar verme aşaması hem bireyler hem de ekipler açısından zorluklar yaratabilmektedir. Konular üzerinde yapılan analizler ve bir sunum üzerindeki alternatifler, aşırı bilgi birikimine neden olabilmekte ve karar veröe süreçlerinin paralize olmasına sebebiyet verebilmektedir.

Ekip olarak karar alma süreçleri, önceden belirlenen iletişim kuralları dahilinde bireylerin özgürce düşüncelerini beyan edebildikleri bir ortam gerektirmektedir. Tüm ekip üyelerinin görüşüne başvurulması burada kritik bir önem taşımaktadır.

İlk adım olarak, durum detaylı bir şekilde incelenmekte, hedefler belirlenmekte ve sonrasında da tüm bu eylem planı önem sırasında göre uygulamaya konulmaktadır. Daha sonra da alternatif aksiyonlar geliştirilmekte ve hedeflere yönelik olarak bunlar da değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu süreç, hedeflere en uygun olan seçeneğin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Birkez en iyi çözüm ortaya konduğunda, ortaya çıkabilecek her türlü ters durumu da dürüstçe göz önünde bulundurmak suretiyle bir plan hazırlayınız. Sonrasında da kararı ilgili birimlere bildirerek harekete geçiniz. İlerleyen zamanlarda, planı tekrar analiz ediniz ve herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına ilave adımlar atılmasını sağlayınız.

Canlandırma ve proje planlaması simülasyonunu bünyesinde barındıran takım kurma etkinliği faaliyetleri, karar verme konusunda deneyime dayalı öğrenme araçları oalrak kullanılabilmektedir.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles