İletişim

Dinleyicilerinize uygun gelecek şekilde mesajınızı açık ve kısa olarak veriniz.

Ticari iletişim yüzyüze gerçekleştirilen toplantılar ve sunumlardan, eposta ve mesaj iletimlerine kadar çeşitli yöntemlerle gerçkleştirilmektedir. İletşim şekli, iletişimin gerçekleştirildiği ortama uygun olmalıdır. İletşim iki yönlü bir süreçtir. Aktif ve empatik dinlemekonuşma veya mesaj iletme şeklindeki iletişim açısında kritik öneme haiz bulunmaktadır. Bu durumda, insanların bakış açısının anlaşılması, ilişkilerin kalitesinin geliştirilmesi açısından ciddi bir öneme sahip bulunmaktadır.

Dinleyicilerinizle dikkatlerini çekecek şekilde net ve kısa bir şekilde etkileşime geçiniz. Mesajınız akıcı olmalı ve genel ses tonunuz da aynı seviyede ve konuya uygun olmalıdır. Mesajınızın, iletmek istediğinize ilişikin net bir resim ihtiva etmesini sağlayınız ve dinleyicinin kafasını karıştırıcı herhangi bir unsur içermemesini sağlayınız. Mesajınız açıklayıcı ve tam olmalı, dinleyiciyi tam olarak bilgilendirmeli ve dinleyicinin buna yönelik olarak gerektiğinde eyleme geçmesini sağlamalıdır. Ses tonunuz ve beden diliniz de etkili bir iletşimin sağlanması için oldukça önemlidir. Duruşunuza ve ses dalgalanmalarınıza dikkat ediniz. Soru yönetlme şeklinize dikkat ediniz, bu soruların güven yaratacak ve tartışmayı teşvik edecek nitelikte olmaları gerekmektedir.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles