Bağışta bulunma

Kollektif bir şekilde verme işlemi hem alıcıya hem de veren tarafa duygusal ve fiziksel anlamda faydalar sağlamaktadır.

social responsibility giving back

Bir grup olarak birşeyler verme bağışlama aktivitelerinde bulunulması, sadece kendi başına bunu gerçekleştirmekten çok daha büyük bir etkiye sahip olabilmektedir. Bağışı alan kar amacı gütmeyen kuruluşlar, topluluklar ya da sosyal gruplarla birlikte uzun dönemli bağlantılar kurulabilmektedir. Bağış, alan taraf için olduğu kadar veren taraf için de oldukça güçlü bir etkiye sahiptir. Araştırmalar şunu göstermiştir ki, bağışta bulunan ve gönüllülük esasına göre faaliyetlerde bulunan kişiler hem duygusal hem de fiziksel anlamda kendilerine fayda sağlamaktadırlar. Sosyal bağlantılar, cömert davranışların alıcı üzerinde pozitif duygulara yol açma konusunda yardımcı olmaktadır. Bu sayede artan çalışan mutluluğu, herkesin işe dahil olmasına ve etkili bir çalışmanın gerçekleştirilmesine doğrudan etki etmektedir. Bu tarz programlara katılan birçok çalışan, bu tarz bağış etkinliklerine katımakta ve bağışta bulunmanın olumlu etkilerine sahip olmak adına bağış alışkanlıkları geliştirmektedirler.

Çalışanlar, organize edilmiş bir baış kampanyasına katıldıklarında, genellikle grup halinde öğrenme ve konuya dahil olma süreci yaşanmaktadır. Araştırmalar şunu göstermiştir ki, düzgün bir şekilde yapılandırılmış bağış ve gönüllülük programları, eğitim ve geliştirmeye harcanan bütçelerin düşürülmesi marifetiyle, kurumsal yapıya da fayda sağlayabilmektedir.

Catalyst'te, kollektif bağış etkinliklerinin faydasını ortaya koyan bir çok etkili ekip kurma etkinliği programı bulunmaktadır. Sosyal bağış ağı B1G1 ile bağlantımız sayesinde, sizlere bu yönde birçok proje sunabilme imkanına sahibiz. Bunlara alternatif olarak da, yerel bağış ya da topluluk organizasyonlarının seçimi ve çalışanların projeye nasıl katkıda bulunacakları yönünde karar verme aşamasına dahil edilmesine ilişkin yardımda da bulunabiliriz. Bu esnek takım kurma etkinliklerini inceleyiniz ve bağış etkinliklerinin ekibinizi üzerindeki olası faydalarından yararlanınız.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles