Çalışanların Katılımı

Takımınıza katılırsanız, onları güçlendirir ve sınırsız başarıya yönelik bariyerleri de aşmış olursunuz.

Çalışanların süreçler dahil edilmesi konusuyla ilgili olarak y kuşağının davranışlarını incelememiz gerekmektedir. Neden? Çünkü y kuşağı bizim ana hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Süreçlere nasıl katılacaklarının anlaşılması, işiniz için önemli olan insanların üzerine amaç olgusunun ne kadar etkili olduğunu anlamaya bağlı bulunmaktadır. Kendi kitapları,The Power of Purpose'da, John O'Brien ve Andrew Cove, kendi amaç, değer ve vizyonlarının tanımlamasını keşfetmek amacıyla dünyanın her yerinden 100 lider organizasyonla bir araştırma yapmış bulunmaktadır. Dünya finansal krizi sonrası günümüz iş dünyasındaki başarının en önemli göstergeleri tanımlanırken, %61 oranında sosyal ve çevresel etki, %56 oranında karlılık ve % 49 oranında da inovasyon ve girişimcilik karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıalrı ezici bir çoğunluğu amacı net bir şekilde ortaya koymanın,organizasyonun vizyonunu, karar verme mekanizamasını, personelin süreçlere dahil oluşunu, ve günün sonunda performansını çok olumlu etkilediği konusunda hem fikirdirler. Personel, sahip oldukları ve anladıkları sorumluluklar doğrultusunda görev aldığında gerçekten çok daha katılımcı olabilmekte ve Big Picture etkinliğine neyin uygun olduğunu tespit edebilmektedirler. Kendilerine güvenildiğini ve mikro yönetim olmaksızın kendilerini sorumlu hissetmektedirler. Kendilerini kişisel ve entellktüel olarak gelişmiş hissetmektedirler. Takım içinde nerede olduklarını, kimden yardım isteyecekelrini ve başarıyı nasıl kutlayacaklarını artık bilmektedirler. Sıklıkla bilgilendirilmekte olup, sonuç olarak da kişisel becerilerini geliştirmeye devam etmektedirler. Bu katılımcılığın bir sonucu olarak, ticari büyümeyle sonuçlanacak şekilde, kaynak kullanımlarını ciddi manada geliştirmektedirler. Herkesin aynı amaç uğrunda birleşmesi, katılımının sağlanması, işe sahip çıkma, birarada takım halinde çalışma gibi bir güç oluşturmak için geniş kapsamlı katılımın sağlanması bir lider için vazgeçilmez bir unsurdur. Geniş kapsamlı bir katılım sağlamak için öncelikle bireylerin kalplerine ve zihinlerine girilmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede çalışanlar görevlerini yerine getirme yolunda karşılarına çıkacak her türlü bariyeri kırabilmektedirler. İnsanların aklına, kişisel anlamda manalı ve amaca yönelik fikirler ve olasılıklar geldiğinde gerçekten katılımcı olabilmektedirler. Katılımcılığın ön planda olduğu en popüler tkım kurma etkinliklerimize bakınız ya da sadece size özel bir program hazırlamamızı isteyiniz.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles