Stratejik Düşünce

Bir rekabet avantajı sağlamaya yönelik fırsatların tanımlanması ve bunların arttırılması.

strategic thinking

Stratejik düşünmede, benzersiz ticari süreçlerin kavranması ve uygulanması ile rekabet avantajı sağlayacak fırsatların arttırılması ön görülmektedir. Stratejik düşünce sahipleri, çok daha ilerisini düşünebilmekte ve eğilimlere çevik bir şekilde tepki verebilme kabiliyetine sahip bulunmaktadırlar. Bunlar, fırsatları tanımlayan ve ortaya çıkaran, risk alan kişilerdir. Bunlar dikkatlerini, günlük operasyonel hususlar ile daha uzun vadeli stratejik inisiyatifler arasında dengeleyebilme kabiliyetine sahip kişilerdir. Organizasyonu her seviyesinde ve genel anlamda çok daha geçmiş iş ortamında neler olduğuyla ilgilenir ve kendi bilgi birikimlerini ve becerilerini proaktif olarak geliştirmeyle ilgilidirler.

Günümüz piyasasında, oldukça rekabetçi bir ticaret ortamındabirçok organizasyonliderler arasında işbirliğine dayalı stratejik düşünme özelliğini teşvik etmektedirler. Bir ekip olarak stratejik düşünebilme yeteneği, proaktif tartışma özelliğini gündeme getirmekte ve alınan kararların uzun dönemli etkisinin çok daha etkili şekilde analiz edilebilmesi için karmaşık sorunlar üzerinde farklı perspektiflerin ortaya konulmasını sağlamaktadır. Liderler tarafından ortaya konan işbirliği halinde yaratıcı düşünme süreci, bireylerin çok daha büyük başarılarla hedeflerine ulaşabilmelerini sağlayan bir inovasyon kültürünü de beraberinde getirmektedir.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles