Quickfire

Yaratıcı, mental & aktif görevler

30 dakika - 4 Saatler
Kapalı alan ve açık alan
Rekabetçi / İşbirlikçi
8 - Sınırsız

Hakkımızda

Bir enerji, hızlı hareket etme duygusu ve rekabet ruhu kazandırırken, her katılımcıya hitap edeceği garanti edilen heyecan verici bir ekip kurma etkinliği deneyimidir.

Bu etkinlik, oldukça bulaşıcı bir şekilde pozitif enerji ve ekip ruhunun ortaya çıkmasını teşvik ederken bir yandan da katılımcıların hem içeriği hem de çalışma sırasını dikte etmelerine olanak sağlamaktadır. Görev Menülerinin rehberliğindeki ekipler, akıllara durgunluk veren yaratıcı, mental ve aktif görevlere karşı ince zeka ve yaratıcılıklarını ortaya koymaktadırlar.

Buradaki amaç, bir yandan alınan puanları arttırırken, karşı tarafı köşeye sıkıştırmak ve hareket kabiliyetini kısıtlamaktır. Quickfire, gerçekten olağanüstü bir atmosfer yaratan tamamen katılımcıların yönlendirdiği bir etkinlik olup, bu yolla herkesin kesin olarak etkinliğe dahil olması sağlanabilmektedir.

Öğrenme Sonuçları

Quickfire, etkinliğinde, başarılı takımlar riskleri ve ödülleri çok daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla birlikte çalışmaktadırlar. Zaman geçtikçe, katılımcıların konuşması ve takımın geri kalanının hangi zorlukların üstesinden rahalıkla gelebileceğini bilmesini sağlayacaktır. Zorlukların üstesinden başarıyla gelindikçe ve bireyler diğerlerinin farklı kabiliyetlerini takdit ettikçe bir güven ortamı oluşacaktır. Grup çalışmalarıtakımların inovatif düşünce tarzını benimsemelerini gerektirmektedir. Müşterek stratejinin oluşturulması ve sonrasında da hızlıca eyleme geçilmesine yönelik etkili iletişim becerilerinden faydalanılmasını gerektirmektedir. Quickfire bol kahkahalı bir etkinliktir! Takımların canlı bir şekilde ve bir arada çalışmalarını sağlamaktadır! Herşeyden önemlisi katılımcılar kendi güçlü yanlarını ve diğer takım üyelerinin farklı becerilerini takdir etmeyi öğrenmektedirler.

Related Testimonial

Bizler, ekip dinamikleri ile ekip içindeki beceriler ve rollere odaklanmıştık. Quickfire, kendi güçlü ve zayıf yanlarını görmeleri için insanlara yardımcı olan zekice tasarlanbmış bir etkinlik olup aynı zamanda diğerlerindeki bu özellikler takdir etmeyi de amaçlamaktadır. Bu aktiviteyle birlikte, insanların birbirleriyle olan iletişimlerinde ve iş yapma şekillerinde kayda değer bir farklılık tespit ettik.

Novartis

Contact Us