ibuild

Takım iletişiminin fitilini ateşler

1.5 - 3 Saatler
Kapalı alan
Rekabetçi / İşbirlikçi
4 - Sınırsız

Hakkımızda

Bu oldukça ilgi çekici aktivitede odak bölümler arası iletişim ve işbirliğidir. Her bir katılımcı kendi ekibinin başarısı için hayati bir rol oynar. Katılımcılar küçük gruplara ayrılır ve iletişim zincirinde özel bir rol üstlenir. Amaç, seçilen stratejiyi sınırlı bir süre içinde takip ederek çok basit unsurlardan bir model oluşturmaktır.

Öğrenme Sonuçları

ibuild, dilin önemi, geri bildirim ve adım adım proje stratejisi oluşturmaya odaklanan güçlü sonuçları olan birleştirici bir deneyimdir. Kesin kuralların, bilgilerin doğru şekilde iletilmesinin temel ilkelerini vurgulamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ibuild, farklı şirket ekipleri veya departmanları ve ayrıca müşteri iletişimi arasındaki iç iletişim becerilerini geliştirmenin harika bir yoludur. Ibuild aktivitesini, katılımcıların deneyimlerini paylaştıkları ve sonuçları özetlemeleri için teşvik edildikleri bir bilgilendirme oturumu takip eder.

Related Testimonial

IBuild hem konuşma hem de beden dilimiz olmak üzere dili nasıl kullandığımıza odaklanmanın inanılmaz etkili bir yoluydu. Son derece eğlenceli oluşu ve merak uyandırışı bizlerin birbirimizle ilişkilerimizde daha düşüneli olmamızı sağladı.

Ferring

Contact Us