Breakthrough

Bir dizi problem çözme müsabakası

1 - 4 Saatler
Kapalı alan ve açık alan
Rekabetçi / İşbirlikçi
10 - Sınırsız

Hakkımızda

Breakthrough’da, takımlara iletişimi keşfetmek ve çoğunlukla dikkat etmeden gözümüzden kaçan takım çalışmasının boyutlarını vurgulamak için her biri dikkatlice tasarlanmış bir dizi hızlı ‘sorun çözümü’ görevleri sunulmaktadır. Tanışma amaçlı bir buz kırıcı etkinliğin ardından, tüm grup sıkı bir programı takip edecek olan takımlara ayrılırlar. Her görevin bittiğinde ortaya çıması arzu edilen sonuçları anlaşıldığında, katılımcılar ellerindeki kaynakları değerlendirir, gerçekçi hedefler belirlenir bunların nasıl elde edileceğine dair bir uzlaşmaya varırlar. Takımlara gösterdikleri performansı gözden geçirmeleri ve yapılan çıkarım ve öğrenimleri bir sonraki görevde uygulanması önerilir. Görece kısa süreler içerisinde bireyler kendi insan ilişkileri tarzlarının takımın başarısına nasıl katkı yaptığını gözlerken takımlar da grup çalışmasının temel niteliklerini öğrenme şansını yakalarlar.

Öğrenme Sonuçları

Breakthrough, Belbin veya Myers-Briggs gibi ekip profili oluşturma tekniklerine yönelik bir platform olarak kullanılabilmekte olup, diğer temel öğrenme konularında derinlemesine bir inceleme ortaya konulabilmektedir ancak, bizler genellikle bu aktivite çıktılarının kendisini gösterdiğini görüyoruz.

Diğerleriyle karşılaştırıldığında, ekip bireyleri kendi kişiler arası iletişim şekillerinin ekip başarısını nasıl etkilediği hakkında bilgi sahibi olurken, ekpler komple, takım çalışmasının temelleri hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sonuçları

Breakthrough'nun öğrenim için harika bir düzlem olduğunu düşünüyor musunuz; peki ayni bir etkinliğe ne dersiniz? Bir okul, gençlik grubu veya hayır işleri kurumuna bir Brakthrough etkinliği bağışlayarak onların da bu etkinliğin uygun öğrenim çıkarımlarından faydalanmalarını sağlayabilirsiniz. Biz de kendi payımıza düşeni yapmak için etkinliği büyük bir indirimle sunacağız.

Related Testimonial

Breakthrough, konferans katılımcılarına kalıpların dışına çıkma ve birbirlerine karşı rekabet etme şansını verdiğinden her ekip toplantısına yönelik mükemmel bir tamamlayıcı etkinlik olup, oldukça da eğlencelidir.

Valery Cussenot, General Manager
KSO Hong Kong

Contact Us