Problem Çözme

Zor ya da karmaşık problemlere, mantıklı, yaratıcı düşünce çerçevesinde, planlama ve değerlendirme yapmak suretiyle çözümler bulunması

problem solving activities

Problem çözme gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda, kurumsal yapıların çalışanlarından istediği temel yetkinlik olarak da kabul edilmektedir. Uygun problem çözme becerilerine sahip olmak hem bireylerin hem de ekibin başarısı için oldukça önem arz etmektedir. Problem çözme konusu öncelikle, problemin tespiti ve tanımlanması konusunu öne çıkarmaktadır. Daha sonrasında problemin tanımlanması ve bunun hakkında bilgi edinilmesi konuları gelmektedir. Birbiriyle işbirliği halinde çalışan dinamik ekipler problemi farklı açılardan görebilmekte ve bu sayede de problemi farklı bir çerçeveye oturtmakta ve daha iyi çözüm yolları bulabilmek adına problemin diğer yönlerini de tanımlayabilmektedirler. Bu durum, konuyu farklı açılardan ele alma becerisine sahip olmayan bir birey için imkansızdır. Problemin içeriği bir kere doğru bir şekilde tespit edildiğinde, alternatif çözümler üzerinde çalışmak için yaratıcı düşünme aktiviteleri uygulanmaktadır. Daha sonrasında da bir çözüm elde edilmesine yönelik olarak karar verme süreci devreye sokulmakta ve elde edilen çözümün eyleme geçirilmesi amacıyla nihai olarak proje planlama bcerielri kullanılmaktadır. Netice itibariyle, bir çözüm üzerinde düşünme ve bunun değerlendirilmesi uzun dönemli başarı için oldukça önemlidir.

Takım kurma etkinliği programları, ekiplere ve bireylere problem çözme yaklaşımlarını geliştirmelerine yardımcı olacak teknikler oluşturmaları konusunda yardımcı olmaktadır. Ekiplerdeki problem çözme becerilerini geliştiren tavsiye edilen şu etkinliklere bir göz atınız.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles