Kültürel Değişim/ Değerlerin Keşfi

İyi tasarlanmış takım kurma aktiviteleri, organizasyon içindeki kurumsal kültürü aşılamak için mükemmel bir yöntemdir.

Misyon, Değerler & Kültür: bunlar çoğunlukla karıştırılan 3 temel ticari temeldir:

Vizyon ya da Misyon, şiketin varlığını sürdürebilmesi için en önemli gerekçesidir.

Diğer yandan, Değerler ise, şirket kültürünün ne olacağına dair bir tcari işletmenin çerçevesini oluşturmaktadır. Değer ifadesine bir örnek olarak; "İşletmemizdeki insanların sağlığı ve iyiliği bizim için önemlidir" fiadesi kullanılabilmektedir.

Kurumsal kültür, şirket değerlerinin açık bir şekilde ifade edilmiş halidir. Bu, işletmedeki işlerin nasıl yürütüleceğine dair kuralları belirlemektedir. Bir şirketin kültürünü, şirketin, insanların şirket içinde nasıl davranmasını istediğine bakarak çıkarabilirsiniz. "Çalışanlar iş yerlerindeki masalarda yemek yiyemezler", "Çalışanlar işe geç gelemezler" veya "Çalışanlar düzenli olarak tatile çıkmaktadırlar" gibi.

Kültürel değişim ya da dönüşüm , algılanan fırsatları yakalama gereksinimi ya da arzusuna bağlı olarak, insanalrın mevcut iş yapma şekillerini farklı bir şekle değiştirme kararındanibaret bulunmaktadır. Ticari işletmelerde, inovasyonu ya da katılımı arttırmak gibi tek bir konuya odaklanmak yaygın olarak görülmekte ya da şirket liderler ya da satış ekibi gibi işletmenin sadece bir konusuna odaklanılabilmektedir. İşte tam da bu sebepten dolayı işletmenin hali hazırda anlaşılan kültür azami önem taşıyan bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirketler, genellikle odak grupları, araştırmalar, üst yönetimden şirket kültürü hakkında bili toplamak amacıyla, çeşitli yöntemler kullanan dışarıdan danışmanları işe almaktadırlar. Bu bilgiler toplanmakta ve ölçülmekte olup daha sonrasında, baz unsurları vediğerlerini değiştirmek için temel inisiyatifler kullanılmaktadır. Bu süreç çoğunlukla şirketlerin, işletmelerinin heryerinde gerçekten kültürel değişime ihtiyaç duyup duymadıklarını ya da sadece belirli ekiplerin ya da unsurların değişime ihtiyacı olup olmadığını sorgulamalarına neden olmaktadır.Bir kez bu yönde bir tanımlama gerçekleştiğinde, belli ekiplerin, bireylerin ya da işletmenin tamamının davranış değişikliğine gidilebilmektedir. Liderler sadece değişimi desteklemekle kalmayıp aynı zamanda kendi eylemlerinde de yeni kültürü uygun faaliyetlerde bulunmalı ve bu sayede de başarıda önemli bir pay sahibi olmaktadırlar. Farklı bireyler diğerlerine göre değişime daha yavaş uyum sağladığından kültürel değişim anlaşılabilir bir biçimde yavaş bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır ancak herkesin, neyin nasıl başarılması gerektiğine ve buna ilişkin zaman çizelgesine dair açık bir anlayışa sahip olduğu bir sürece dahil edilmişlik hissine sahip olması gerekmektedir. Takım kurma etkinlikleri, Kültürel Dönüşüm sürecinde yaşamsal önem taşımaktadır. İster işyerinin içidnen ister dışından yönetilmiş olsun, araştırmalar şunu göstermiştir ki, doğru takım kurma etkinlikleriyle, bireyler çok daha rahat hareket etmekte ve mevcut şirket kültürünü keşfetmeleri ve yeni kültürel değerler açısından eğitilmek üzere deneyimsel öğrenme ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmaları açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu takım kurma etkinliklerine bakınız veya aklınızda daha özel bir etkinlik varsa bizden size özel bir program geliştirmemizi isteyiniz.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles