Speak Up Speak Out

Şirket misyonu, değerleri ve vizyonunun göden geçirilmesi

1 - 3 Saatler
Kapalı alan
İşbirlikçi
8 - Sınırsız

Hakkımızda

Rakiplerinizden farklı olmanız için çalışanlarınızın kurumun misyonu, vizyonu ve değerlerini anlamaları ve süreçlere dâhil olmaları gerekir. Ne var ki, çalışanları kurum kültürüne uyumlandırmak birçok şirketin sürekli karşılaştığı zorluklardandır. Bunun cevabı Speak Up, Speak Out’tır, etkinlikte katılımcılarınız kurumsal değerler ile kritik başarı etkenlerini keşfedip bunlara sahip çıkar. Örneğin, “Takım oyuncusu olması gerekir”, “Kazanmak için engel tanımaz” veya “Sadece bir özellik değil yaşam tarzıdır” gibi bir dizi düşünce uyarıcı açıklama tartışılmak üzere sergilenir. Katılımcılar bu açıklamalara ne derece katıldıklarını veya katılmadıklarını işaretlerler ve beyanları için nedenlerini de açıklarlar. Bu da her takım üyesinin sırayla önderliği devraldığı dolayısıyla herkesin fikrini açıklamasının garanti edildiği bir tartışma yaratır. Speak Up Speak Out takımlarınızı kurumsal değerleri pratikte uygulamaya iter ve bu değerlerin günlük iş ortamlarında nasıl kullanılıp hayata geçirileceğine dair ortak anlayış geliştirir. Etkinliğin son derece etkileşimli ve kucaklayıcı yaklaşımının konferans ortamından çok daha derinlere nüfuz eden sonuçları, çalışanlarınızın işyerindeki eylemlerine kılavuzluk edecek mükemmel birer referans noktası oluşturur.

  Değerlerinizin çalışanlarınıza gerçekten bir anlam ifade etmesini istiyor musunuz?
Speak Up, Speak Out. (Konuş, Sesini Duyur)
  Neden Speak Up, Speak Out?

Şirket değerlerini içselleştirme fırsatı
 Takımlar arasında kararlı bir iletişimi yeşertmek
 Birey, takım ve kurum kapsamında değerlere içerik kazandırmak
 Katılımcıların takım çalışması konusundaki fikirlerini birleştirmeleri için bir platform
 Ortak fikir ve değerlerin keşfetme ortamı

Öğrenme Sonuçları

Takım üyelerinin kendi görüşlerini ortaya koydukları tamamen özelleştirilmiş ve tartışma aktivitesine odaklanmış bir etkinliktir. Speak Up, Speak out, katılımcıların hem konuşma ve aynı zamanda birbirlerini dinleme fırsatı bulmaları sebebiyle, kendine güvenir şekilde iletişim kurma becerilerini geliştirmektedir. Çeşitli uygulamalar arasında, misyon, vizyon ve değerlerin özümsenmesi, müşteri hizmetleri stratejisileri, en iyi uygulamaların paylaşılması ve şirket kültürünün keşfedilmesi konuları yer lalmaktadır. Bu tartışmalar, gelecekte 3, 6 ve 9 aylık hesap verilebilir ve zaman tahditli eylem planlarını ortaya koyacak şekilde benzersiz Diamond 9 formatımızda birleştirilebilmektedir.

Contact Us