Farklı Alanlarda İşbirliği

Farklı uzmanlık alanlarına sahip insanların ve takımların ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalışmalarını teşvik ediniz.

	cross functional cooperation

Birbirinden farklı uzmanlık alanlarına sahip farklı insanlar arasındaki işbirliği farklı insanların ortak bir hedefe yönelik olarak çalışmaları anlamına gelmektedir. Bunlardan her biri kendi uzmanlık alnına odaklanmakta ancak ekip hedefine başarıyla ulaşmak için bilgi ve kaynakları birbirleriyle paylaşmaktadırlar. Birçok proje yönetimi ekibi, finans, operasyon, pazarlama, İnsan Kaynakları ve IT birimleriyle birlikte çalışarak, birbirinden karmaşık problemlerin üstesinden gelmektedirler.

Artık çok daha fazla firma birimler arası işbirliğini desteklemekte ve hatta kendi iş ortamlarını da buna göre tasarlamaktadırlar. Daha önceleri bu tarz işler belirli fiziki mekanlarda yapılmaktaydı. Ancak şimdi, iş ortamının giderek zorlu hale gelmesi ve karmaşık ortamlarda stratejik kararlar alma gereksinimi, çalışanların sistem ve süreçlerin yumuşak bir şekilde dönüşümüne yardımcı olmak amacıyla birbirleriyle iletişim ve işbirliği halinde olmaları zorunlu bir hal almış bulunmaktadır. Bunun da ötesinde birbirinden farklı birimlerin bir arada faaliyet göstermesi, yönetim ve değişime bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunların önceden halledilmesi açısından kesinlikle tavsiye edilmektedir.

Birbirinden farklı çalışma stilleri ve fonksiyonlarına sahip bireylerin bir araya gelmesiyle birlikte, elde edilen sonuçlar inovatif ve dönüştürücü niteliğine bürünmektedir. Araştırmalar şunu göstermektedir ki, her ne kadar pozitif etkileri olsa da, birbirinden farklı birimler arası yapılan çalışmaların bir çoğu işlevsizdir. Açık bir hiyerarşinin tanımlanması, sürece dahil olma kurallarının benimsenmesi ve taraflarca iletişimin iyi bir şekilde anlaşılmasının sağlanması gerekmektedir. Liderlerin, işbirliği ile birlikte çalışma arasındaki farkı açık bir şekilde anlamış olması gerekmektedir. Paylaşma kültürünün, programlanan toplantılar vasıtasıyla yapılacak şekilde işbirliği için aman ayırarak oluşturulması gerekmekte olup, bu sayede bireyler işlerini iyi yapmayı öğrenmekte ve değerinin de farkına vararak bunu bir norm olarak görmektedirler. Hem başarı hem de başarısızlık hikayelerinin şeffafça anlatılmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. Hem resmi hem de resmi olmayan fikirlerin referans dayalı bir veri tabanı şeklinde dokümantasyonunu teşvik eden buna özel hazırlanmış bir bilgi paylaşım platformu oluşturmak suretiyle bilgilerin birikmesinin önüne geçiniz.

Birimler arası iş birlikteliğine odaklanan, deneyime dayalı ş oyunları ve takım kurma aktiviteleri, birlikte uygulanan iş pratiklerine yönelik bir metafor olarak mükemmel şekilde destek sağlayabilmektedirler. Ekip bağlılığını ve network çalışmalarını teşvik eden takım kurma aktiviteleri, belli fiziki ortalarda çalışma zorunluluğunun kırılmasında da önemli rol oynamaktadır.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles