Anlaşmazlık Yönetimi

Sağlıklı anlaşmazlıklar/münakaşalar bir inovasyon kültürüne giden yoldur

conflict management

Anlaşmazlık yönetimi, anlaşmazlığa dayalı negatif etkileri azaltırken bu anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıkabilecek pozitif çıktıları dengeleme sürecidir.

Anlaşmazlık durumu, açık, düzgün bir şekilde iletişimi yapılmış ve kabul edilmiş angajman kurllarıyla büyük ölçüde azaltılmıştır. Bu da çalışanlara, ekip üyeleri baskı altında olduğunda, yorgun olduklarında veya strese maruz kaldıklarında neye göre hareket edeceklerini göstermektedir.

Birbirinden farklı çalışma stillerine sahip bireylerden oluşan takımların çok daha verimli neticeler elde ettiği gösterilmektedir. Bu da doğal olarak farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına neden olmakta ve anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Karşılıklı olarak mutabakata varılan kurallar çerçevesinde uzman bir şekilde yönetildiğinde, ortaya çıkan anlaşmazlıklar bir öğrenme ortamı meydana getirebilmektedirler. Bu da, kavrayış yeteneği, inovasyon, prosedürel değişiklikler ve fikirlerin uygulanması gibi pozitif sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

Bunun aksi şekli de, üzerinde mutabakata varılmış herhangi bir kültürel kurallar kitabı olmaksızın, kuralsız bir ortam oluşturulmaktadır. Bu da, insanların fikirlerinin reddedilmesi ve aşağılanması ya da tehditkar bir dille saldırgan bir tutumla kandisine muamele edilmesine neden olmaktadır. Tipik olarak alt gruplar oluşmakta ve savaşçı bir ortam meydana gelmektedir. Zaman geçtikçe bu da, anlaşmazlık ve suçlanma korkusuna bağlı olarak, iletişimsizliğe ve durağanlığa sebep olmaktadır.

Deneyimsel öğrenmeye ilişkin takım kurma etkinlikleri, sağlıksız anlaşmazlıkların yaşandığı ortamları simüle etmektedir. Oyunlaştırma süreci, angajman ve anlaşmazlık yönetimi kurallarının analiz edilmesine yönelik olarak güvenli bir ortam sağlamaktadır. İyi bir şekilde tasarlanmış ve hayata geçirilmiş oyunlar, inovasyon kültürünün geliştirilmesine yönelik bir çerçeve olarak benimsenmesi gereken bir konu şeklinde anlaşmazlığın değerinin realize edilmesini sağlamaktadır. Tüm bunların da ötesinde, bu tarz programlaın incelenmesi, kavrayış yeteneği yüksek liderlere sağlıksız anlaşmazlıkların ya da hiç anlaşmazlık yaşanmamasını altında yatan sebepler üzerine düşünme ve şirket kültürünü yeniden değerlendirme fırsatı vermektedir.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles