Flat out pyramid puzzle

Misyon, Vizyon ve Değerler

Yayınlandı 28 Şub 2014

Önde gelen uluslararası bir perakende zinciri, şirketin yeni Misyonu, Vizyonu ve Değerlerini tüm çalışanlarla birlikte başarılı bir şekilde kutlamak amacıyla tam günlük bir program gerçekleştirmek için Catalyst ortağı Team Building Asia ile irtibata geçmiş bulunmaktadır.

140 katılımcıya, dört eşit parçaya ayıracakları karton plakaları işaretlemeleri, etiketlemeleri ve kesmeleri için bir dizi plan verilmişti. Bu şekiller daha sonra tam ölçekli bir piramit inşa etmek üzere bir bulmaca oluşturmaktaydı. .

Yirmi dört küçük grupta çalışan katılımcılara görevler verilmiş, kaynaklar buna göre bölünmüş olup katılımcılardan hızlı bir şekilde kendi piramitlerini yapmak üzere işbirliği yapmaları istenmişti.. Daha sonrasında bu piramitler sekizyüzlü bir sistem inşa edilmek suretiyle diğer ekiplere bağlanmaktaydı. Bu etkinlik bitişik ekipler için birlikte çalışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini gerektirmekteydi ve kaynaklarla becerilerin entegrasyonu açısından bir forum niteliğini taşımaktaydı

Yeni eklenen şekiller, bütün organizasyonu entegre etmek için çok daha büyük bir piramidin üç seviyesini oluşturmaktaydı. 12’den -24 e kadar olan ekipler piramidin taban kısmını, 5’den-11 e kadar olan ekipler piramidin orta kısmını ve son olarak da 1 den 4 e kadar olan ekipler piramidin en üst kısmını yapmaktaydı.

Daha sonra bu büyük oluşum, tüm katılımcılar tarafından güçlendirme ve içselleştirme amacıylaŞirketin yeni Misyonu, Vizyonu ve Değerleriyle donatılmaktaydı. Piramit, ekip çalışması ve kaynak paylaşımı sayesinde inşa edilmiş olduğundan, tamamlanmış olan piramitte de gösterildiği şekilde kişisel seviyede, ekip seviyesinde ve örgütsel seviyede Misyon, Vizyon ve Değerlerin hep birlikte inşa edilmesiyle de, şirket başarı kazanmış olabilmektedir .

Kingfisher Asia Limited, Küresel Kynak Müdürü Anthony Sutcliffe, "Flat Out Pyramids, belirli bir amaca yönelik heyecan verici ve eğlenceli bir ekip kurma aktivitesi olup ekip üyelerimizin şirket Vizyonu ve Misyonunu benimsemelerini sağlamıştır." şeklinde düşüncelerini belirtmektedir.

Flat Out Pyramids ekip kurma aktivitesi

Tüm Örnek Çalışmalar