tomtom bean around the world

İletişim ve Etkileşim

Yayınlandı 18 Haz 2014

Dünyanın her yerinden ekip liderleri ve müdürlerinin bir araya gelmesiyle, TomTom; uzun süre unutulmayacak nitelikte, iki günlük eğitim ve gelişim etkinliği gerçekleştirmiştir.

Arka plan

TomTomdünyanın önde gelen, lokasyon ve navigasyon çözümleri tedarikçisidir. 1991 yılında kurulan TomTom, ufak bir startup olarak başladığı ticari hayatında, 3000den fazla çalışanı ve Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya pasifik ülkelerindeki ofisleriyle çok uluslu, köklü, borsaya kote edilmiş bir şirket haline gelmiştir.

Şirketin hızlı büyümesi ile çalışanlarının gelişimi arasındaki boşlukta bir köprü oluşturmak amacıyla, TomTom, Catalyst’ten, Barselona’da iki günlük bir Eğitim & Geliştirme etkinliğinin bir parçası olarak, birkaç takım etkinliği hazırlamasını istemiş bulunmaktadır.

Eğitim ve Geliştirme etkinlikleri için Catalyst'in seçilmesi

"Catalyst kendi alanında uluslararası çapta lider bir firmadır. İşleri insanları heyecanlandırmak, motive etmek ve cesaretlendirmektir. Catalyst aynı zamanda bizim hedeflerimizin de neler olduğunu gayet iyi anlamış bulunmaktadır: bunlar; boşluk olduğunu hissettiğimiz noktalara arasında köprüler kurmak ve sadece kaliteyi değil aynı zamandatype departmanlar içindeki çeşitli disiplinler ve özellikle kültürler arasındaki iletişim ve etkileşimin geliştirilmesi şeklinde sıralanabilmektedir. Aynı zamanda, bu Geliştirme ekibinin etkinliğine, Tayvan'dan, İngiltere'den ve Hollanda'dan insanların katılımı bizim için çok önemliydi. Buradaki ana düşünce, katılımcıların bir an için durmalarını, ekip gereksinimlerine ve dinamiklerine odaklanmalarını ve daha akıllıca ve iyi bir şekilde birlikte çalışmalarına yardımcı olacak aletleri geliştirmelerini sağlamaktı."TomTom Eğitim & Geliştirme Departmanı Sorumlusu kendi cümleleriyle TomTom'un neden Catalyst'i seçtiğini bu şekilde açıklamaktadır.

Birlikte, TomTom’un amaçları ve hedeflerine göre hazırlanmış ve etkinliklerinin gereksinimlerini karşılayan bir program oluşturduk. Bu program içerisinde eğitim ve işlerin kolaylaştırılması faaliyetlerinin yanı sıra Bean Around The World, BeatsWork ve Big Picture, etkinlikleri de bulunmaktaydı.

O gün

Etkinlik öncesinde, TomTom, merak ve heyecan uyandırmasını istediği bir çok detayı sır gibi saklamaktaydı. Bu sebepten dolayı, Barselona'da bir araya gelen takım liderleri ve müdürlerin bir çoğu kendilerini neyin beklediğine dair herhangi bir fikre sahip değillerdi.

İki günün ardından, her bir aktivite, insanların harekete geçirildiği, bilgi aldığı, kararlar verdiği ve daha pek çok işlevi yerine getirdiği farklı yönlere odaklanan bir teorinin parçası olarak katılımcılara gösterilmişti. Daha sonrasında teori derhal her bir etkinlik vasıtasıyla uygulamaya dökülerek daha sonra tartışma toplantılarında üzerlerinde derinlemesine düşünülmüştü.

TomTom katılımcısı son aktivite olan BeastsWork hakkında; "Yüzlerini görmeliydiniz! Katılımcıların neredeyse hepsiyle ofis ortamında çalışmıştım ve kabuklarını nasıl kırdıklarını hayretler içerisinde izledim. Hepsi, her şeye hemen uyum sağladı: davul çaldılar, dans ettiler, hatta şarkı bile söyleyenler oldu! Gerçekten hayret vericiydi! Baksanıza gerçekten dans ediyor!şeklinde düşüncelerini belirtmektedir.

Yatırımın geri dönüşü

  • Bu iki gün boyunca, insanlar TomTom’un organizasyonun bütününe aşılamayı hedeflediği açıklık, önemseme ve sinerji ile ilişki kurduklarından, TomTom’un değerleri gerçekten uygulamaya konulmuş oldu.
  • Katılımcılar arasındaki en kuşkucu olanlar dahi, etkinliklere katılmış, lisan bariyerleri yıkılmış ve her bir katılımcının bu ekibin ayrılmaz bir parçası olduğu çok daha açık bir biçimde anlaşılmıştı.
Çok fazla sır vermek istemem ancak şunu söyleyebilirim ki gerçekleştirilen aktiviteler yenilikçi bir şekilde katılımı sağlamaktaydı ve çok eğlenceliydi. Catalyst etkinliklerine büyük yatırım yapmaktaydı ve etkinlikler için elinden geleninin en iyisini yapmaktaydı, elbette bu da onların benzersiz bir firma olmasını sağlıyordu. İyi bir takım çalışmasının elde edilmesi fikri yeni değildi ancak Catalyst, teorik bilginin çok kısa bir süre zarfında gerçeğe dönüştüğü bir ortam yaratmaktaydı.TomTom, Catalyst Teambuilding i yorumluyor.
Tüm Örnek Çalışmalar