Social Responsibility for Real Impact

Küresel paylaşım inisiyatifini bünyesinde barındıran Catalyst yaşam boyu ortaklığı Buy1GIVE1 etkinliği, ihtiyaç sahibi kişiler ve topluluklara yönelik olarak gerçek bir fark yaratmamıza olanak sağlamaktadır. Catalyst Takım Kurma etkinliği programına iştirak eden her katılımcı için, kar amacı gütmeyen B1G1 etkinliğine katkıda bulunuyoruz.

Catalyst Global, takım kurma etkinlikleriyle gerçekten önemli bir etki yaratmaktadır. Bu etki sadece basit bir şekilde sözcüklerle anlatılamamakta olup gerçekten tahminlerinizin çok ötesindedir. Dünyanın herhangi bir yerinde, bir firma Catalyst Global'in ortakalrı vasıtasıyla bir programa dahil olduğunda, Catalyst Global yüksek etkili B1G1 bağış projelerinden birine derhal katkıda bulunmaktadır. Bununla da sınırlı kalmayıp, B1G1 üyesi ortaklar da her seferinde aynı zamanda bağış içerikli bir prıogram yürütmektedirler!

B1G1 ile bağışta bulunma

B1G1 - Benzersiz Bir Bağış Modeli

Mutlaka incelemenizi öneriyoruzB1G1. Geleneksel bağış modellerinin aksine, B1G1; benzersiz bağış ve yardım hikayeleri yaratmak amacıyla ufak ve orta ölçekli işletmelerin günlük faaliyetlerine bağış ve yardım faaliyetleri ekleyerek daha fazla sosyal etki yaratmalarına yardımcı olmaktadır. Her ticari işlem, sadece 1 sent bile olsa (günün sonunda günlük aktivitenizden olduğunu düşünürsek önemli bir tutardır) ciddi manada ihtiyaç sahiplerine büyük bir etkide bulunabilmektedir.

Bir Yararlar Silsilesi

Bizim için Catalyst'te, sizlerle birlikte mükemmel oyun tasarımı yaratımı, bunların katılımcılara ve firmalarına olan etkisi ve diğer mükemmel sonuçlarla bir yararlar silsilesi meydana getirmekteyiz.

Our Impact to UN Sustainable Development Goals

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG