Esther Daniel

Esther Daniel

Catalyst Global Ortak Katılım Stratejisi Başkanı

Esther Daniel on Linked In

Catalyst Global'de ağ ortağı katılım stratejileri kullanarak kurumsal etkinliği sağlamaktan sorumludur.

Catalyst Golabl'in kurumsal ekip kurma alanında kurumsal etkinliğini ve gücünü sağlamak adına dünya çapında Catalyst Global ortaklarının sürekli gelişimi ve yenilikçi metotları uygulamasından sorumludur. Şirketin stratejik pazarlama planlarını geliştirmek için Catalyst Global Yöneticileri ve ağ ortaklarıyla bağlantı kurar. Bütün Catalyst Global ortaklarının düşüncelerini ve Catalyst Global markasının bütünlüğünü sağlamak için stratejik pazarlama planı uygular.

Mevcut ortakları desteklemek ve Catalyst Global ağını daha da genişletmek için etkili açık iletişim kanalları kurar. Catalyst Global ağında bilgi paylaşımını sağlamak için çevrimiçi bilgi sistemlerini ve ağları destekler. Sistem katılım risklerini ve fırsatlarını proaktif ve sürekli olarak belirler ve her ikisine de yönelik stratejiler geliştirir ve uygular.

Articles by this Author