Peak Performance Interactive Team Building Leadership Game

Peak Performance Ekibinizin Everest Dağının tepesine ulaşmasına reh

Genel bakış

 • 1 Saat 30 dakikalar - 3 Saatler
 • Kapalı alan ave açık alan
 • Competitive and Collaborative
 • Minimum: 8
 • Maksimum: Sınırsız

Fotoğrafları İzle

Videoları izle

Peak Performance, ekiplerin 20 günlük Everest Dağı zirvesi yolculuğunda Tırmanış Liderliğini üstlendikleri tablete dayalı interaktif bir iş oyunudur.
Peak Performance Logo

Programın ana çizgleri

20 günlük bir tırmanma süreci boyunca, ekipler müşterilerini Everest Dağının zirvesine çıkarmayı ve sağ salim ana kapma geri getirmeyi hedeflemektedirler. Ekiplerin, müşterilerin tırmanışa uygunluk seviyeleri, hava koşulları, zirveye ulaşmak için en doğru güzergahın seçimi, aklimatizasyon, oksijen kullanımı, çadır kurma ve kazanmak amacıyla diğer ekipleri atlatabilmek için stratejiler geliştirmenin yanı sıra diğer birçok faktörü de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Zirve yürüyüşünün her gününe ilişkin temel bilgiler ekip üyelerinin tabletlerine gönderilmektedir. Ekipler diğer takımlara karşı çok daha hızlı bir şekilde akıllı ve makul kararlar vermek üzere yarışmaktadır. Her yükseklik bölgesinde kullanılacak alan sınırlı olduğundan, yapması gerekeni zamanında yapmayan ekipler en zor güzergahta sıkışıp kalacak ve hareket edemeyeceklerdir!

Yol boyunca ekipler, hızlıca kurulan çadırların toplanması, gözü kapalı tırmanma teçhizatıyla tırmanma görevi, uyku tulumunun istiflenmesinin yanı sıra bir dizi aktif zorlu görevi tamamlamaktadırlar. Ekiplerin aynı zamanda, kılavuzlarının neyi taşıması gerekeceğine de karar vermesi gerekmektedir- çadırları mı, oksijeni mi ve/veya müşterileri mi? Müşteriler, ekipleri dağın zirvesinde daha yüksek bir noktaya geldiğinde puan kazanmaktadırlar ancak, yeterli tedarik malzemelerini yanlarına almamaları durumunda, aklimatizasyon eksikliğinden kaynaklanan hastalık ve korkunç şekillerde gerçekleşecek olası ölüm riskini almaktadırlar.

Öğrenme ve gelişim sonuçları

Peak Performance, insanların çalışırken ya da eğlenirken nasıl yaşadıklarına dair kavrayışlarını ve bunlara ilişkin yaklaşımlarını birçok açıdan değiştirmeye yönelik olarak tasarlanmış olan duygusal açıdan merak uyandıran,deneyimsel öğrenmeye dayalı bir araçtır.

Araştırmalar şunu göstermektedir kioyunlaştırma metodolojisi, katılımcıların öğrenme sürecini, katılım sağlayan temaların, elle tutulur bileşenlerin, eğlencenin ve iş ortamlarıyla ilgili bağlantıların kullanımıyla daha kısa bir zaman zarfında ve daha kalıcı sonuçlar elde ederek deneyimlemelerine olanak sağlamaktadır. Bu yöntem, işyerinde öğrenme ve gelişimin pekiştirilmesine yönelik olarak, geniş çapta kabul görmeye başlamıştır. 

Bu deneyimin ardından katılımcılar, bu alıştırma esnasında nelerin olduğunu tanımlamak amacıyla yansıtıcı gözlem kullanmaktadırlar. Daha sonra katılımcıların, edinmiş oldukları bu gözlemleri gerçek hayat şartlarıyla karşılaştırmaları istenmektedir. Bu sayede, katılımcılar davranışlarında kalıcı ve etkili değişiklikler gerçekleştirebilmektedirler.

Kurumsal Sosyal Sorunluluk Fikirleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Logosu

Peak Performance'ın kalıcı etkisinin, oyunu oynayan bireylerle sınırlı kalmamasını sağlayınız. Tüm ekiplerin kolektif puanını etki yaratmaya çeviriniz! Catalyst Global network'ünde yer alan seçilmiş yardım organizasyonlarından, B1G1'den projeler seçiniz ya da kendi seçtiğiniz yardım kuruluşuna bağışta bulunuz.

Fotoğrafları İzle

Video izle

Genel bakış

 • 1 Saat 30 dakikalar - 3 Saatler
 • Kapalı alan ave açık alan
 • Competitive and Collaborative
 • Minimum: 8
 • Maksimum: Sınırsız
 • Bu etkinliği sorgulayınız

Temel Ticari Faydalar

 • Müşteri Hizmetleri
 • Çapraz fonksiyonel işbirliği
 • Girişimcilik
 • Mükemmeliğin Keşfedilmesi
 • Müzakere Becerileri
 • Değişimin yönetilmesi
 • Ağ Oluşturma
 • Pratik liderlik
 • Proje planlaması
 • Risk yönetimi
 • Strateji İletişimi
 • Ekip Dinamikleri
 • Ekiplerin Birleştirilmesi
 • Geleceğin Görselleştirilmesi

Soru gönderiniz

Gerekli Alanlar: