Ritimli Aktiviteler

Ritim faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi ortak bir amaca yönelik olarak takımın senkronize şekidle çalışmasını sağlamaktadır.

rhythm programs

Ritim, hareketi ve duyguların kontrol etmek suretiyle beyinle bağlantı kurmaktadır. Davul çalma etkinlikleri, orduların, kabilelerin ve bandoların bir arada hareket etmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmalar şunu göstermektedir ki, karar verme gibi mental süreçler, harici bir uyarandan gelen ritimle hız kazanmaktadır. Ritmik seslerin, kişiler arası etkileşimi arttırarak beyin dalgalarını senkronize etme gücü bulunmaktadır. Ritmik aktivitelerin birlikte yapılmasının bir takım olarak iletişim kurabilmemiz ve düşünebilmemiz açısından öneli faydaları bulunmaktadır. Bir takım olarak birlikte ritim çalışması yapılması, insanların düşüncelerini senkronize etmekte ve davranışlarını koordine etmelerini sağlamaktadır. Sadece ritmik bir müzik dinlemek dahi, takım içerisindeki insanların bir eşgüdüm halinde hareket etmesini ve bu şekilde algılanmalarını sağlamaktadır.

Çoğu insan için ritmik egzersizler insanların konfor alanlarının dışına çıkmaya zorlamaktadır ve bu da odaklanma ve keyifli bir başarı duygusunu da beraberinde getirmektedir. Birlikte yapıldığında da bu his paylaşılmaktadır. Catalyst, Beatswork ile kurumsal firmalara yönelik orijinal davul çalma etkinliği konseptini 27 yıl önce sunmuş bulunmaktadır. Yıllar içerisinde bu etkinlik, dünya çapında, pek çok kopyası yapılan en popüler takım kurma etkinliklerinden biri halini almıştır. Catalyst aynı zamanda, takımları coşturmak ve bir arada faaliyet göstermelerini sağlamak adına piyasaya, ritmin gücünü kullanan pek çok takım kurma etkinliği çıkarmış bulunmaktadır.

Size uygun en popüler programlarımıza göz atın.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz

Related Articles