Catalyst Ekip Kurma Ağı
catalyst team building new zealand

Team Up Events

Bölge Yeni Zelanda

Ana irtibat noktaları: Stu Robertson

www.catalystteambuilding.co.nz

"Mücadele et, Harekete Geç, Başar" ilkesini benimseyen TeaMm Up Events Yeni Zelanda'nın tamamında, çok geniş çapta Kurumsal ve Toplumsal Etkinlik Hizmetlerini yürütmektedir.

Team Up Events, alışılagelmiş düşünme yöntemlerini sorgulayarak, katılımcı ekipleri zorlamaktadır. Team Up Events, ekip çalışmasının potansiyelini gözler önüne sererek ekipleri harekete geçirmektedir. Team Up Events, başarıya ulaşmak için ekipleri birlikte çalışma konusunda cesrartlendirmektedir.

Team Up Events, müşterilerinin beklentilerini aşacak şekilde etkinlikler tasarlamak ve bunları düzenlemek amacıyla, her bir müşterisiyle ayrı ayrı çalışmaktadır. Katılımcılarda, bir araya gelme, birlik olma ve ekip halinde çalışmayı ön plana çıkarmak suretiyle, bireysel anlamda ne denli önemli oldukları ve organizasyona kattıkları değer konusunda bir anlayış ve minnettarlık oluşturmayı hedeflemektedirler.

Team Up Events, inovatif yaklaşımı ile profesyonel ve kişisel müşteri ilişkileriyle Yeni Zelanda'daki ekip kurma endüstrisinin lideri konumda olmayı amaçlamaktadır. Team Up Events, müşterinin gereksinimlerine her daim büyük önem vermekte olup kaliteye ve kişisel dokunuşlara odaklanmış etkinlikler sunmaktadır.

Team Up Events, satıştan ürün organizasyonuna ve satış sonrasına kadar, dürüst ve şeffaf olacağını tahhüt etmektedir, kısacası hiçbir süprizle karşılaşmayacaksınız. Team Up Events, personeli her zaman eğleceli olmanın gereğine inanmakta olup bu pzitif yaklaşımlarını birlikte çalıştıkları herkese bulaştırmaktadırlar.

Team Up Events, mevcut uygulamaların üzerinden geçerek, yeni uygulamaları benimsemeyi taahhüt etmektedir. Bu yaklaşımları firmanın; dünyanın her yerindeki ekip sektöründeki oyuncularla paylaşım halinde olmalarını, işbirliği ve inovasyon faaliyetlerinde bulunmalarını sağlayaak şekilde ekip kurma etkinlikleri network'üne katılmalarını sağlamıştır.