Catalyst Ekip Kurma Ağı
D&I catalyst curacao

D&I Business Support Services (D&I)

Bölge Hollanda Karayipleri

Ana irtibat noktaları: Iliene Corsen, Daniel Corsen

www.catalystteambuilding.cw

D&I Business Support Services, Catalyst Teambuilding organizasyonunun, Hollanda Karayiplerindeki ortağıdır. Merkezi konumdaki ofisiyle, tüm Karayipler bölgesinde düşük maliyetli ekip kurma etkinlikleri organize etmektedirler.

Organizasyonların, tanımları itibariyle, yeni ekipler, tesis edilmiş ekipler ve diğer ekiplerle uyun şekilde çaışması gereken ekipler şeklinde birimlerle, birbirleriyle uyum halinde çalışan insanlara ihtiyaç duymaktadır. Ekip çalışmasının inşa edilmesi; çok daha olumlu ve sağlıklı bri çalışma ortamının oluşturulması ya da zor zamanlarda morallerin yükseltilmesi, yeni liderlerin, yeni çalışma yöntemlerinin tanıtılması, departmanlar arasında işbirliğinin ve uyumun, çeşitli kişilerin veya departmanların entegrasyonu(kombinasyonununsağlanması, beceri ve verimliliklerin arttırılması vedeğişime olan direncin üstesinden gelinmesi şeklindeki çeşitli organizasyona ilişkin durumlarda en öncelikli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. D&I, organizasyonları, yeni ilişkiler kurmaları ve ekiplerini geliştirmeleri konusundabir yolculuğa çıkarmaktan memnuniyet duymaktadır.

D&I, vermiş olduğu taahhütlere ve en mükemmel seviyede iş çıkarma konusuna odaklanmış etkili bir ekip çalışması gerçekleştirmek için gerekli araçlarla çalışanlarınızın hazırlanmasına yardımcı olmaktan onur duymaktadır. D&I, Organizasyonları; yeniden yapılanması, gelişmesi, büyümesi ve inovasyon yapması için bir yolculuğa çıkarmaktadır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresten bizlerle irtibata geçiniz: info@dibusinesssupport.com