İnovasyon

Global Inovation Game gibi programlarımız, takımların yeni fikirler ortaya atıp inovasyon yapmasına yardımcı olmaktadır.

stimulate creative thinking

Piyasa başarısının, şirketin inovasyon kabiliyetinin bir yanısması olduğu kabul edilmektedir. Bireylerin, bu inovasyon kültürüne ne kadar uyumlu olduklarını ve bunu sürekli bir şekilde desteklemek için neye ihiyaçalrı olduğunu anlamaları gerekmektedir. İnovasyon konseptiyle kavrayış yeteneğinin karıştırılmaması gerekmektedir. Kavrayış yeteneği, orijianl fikirler yaratma konseptidir. Belli bir yapıya kavuşturulmuş ve etkili bir kanıta dayalı inovasyon süreci, gerçek iş hayatında gerçekleştirilecek fikirlerin öncelik sırasına alınmasına olanak sağlamaktadır. Global Innovation Game, pratik olarak bu kavrayış ve inovasyon süreçlerini göstermektedir. novasyon süreci olmaksızın, fikirler değerlendirilememekte, öncelik sırasına sokulamamakta ve üzerinde işlem yapılamamaktadır. Takım kurma programları, bu konsepting gösterilmesinde, pratik ve unutulmaz bir rol oynamaktadır. Örneğin, buluş ve kurulum programı olan Chain Reaction'da, takımlara düzenlemeleri, öncelik sırasına göre ayarlamaları ve neticede de hayata geçirmeleri gereken bir dizi fikir verilmektedir. İnovasyon, görevler içinde mikro seviyede de uygulanabilmektedir.Takım kurma etkinliği şeklindeki kurulum programları bunu pratik olarak göstermektedir. Bir dizi planı takip ederek ve bunun nasıl uygulanacağına dair kararlar vererek, takımlar görevleriyle ilgili inovasyon yaratabilmekte, kısıtlı bir zamanda eldeki kaynakların en iyi şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmektedirler. Orijinal düşüncelerin uygulanması, icra ve süreçlerdeki değilikliklerlebir inovasyon kültürü oluşturabilmektedir. Bir takım kurma etkinliği programı esnasında, bazı takımların diğerlerine göre daha inovatif olduğu ortaya çıkmaktadır. Etkinlik sonrası bilgilendirme ve program konusundaki açıklamalar, işletmenin her yerinde inovasyon tekniklerinin paylaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Size uygun en popüler programlarımıza bakınız.
Karar verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Daha başka birşey mi arıyorsunuz?

Bizimle irtibata geçiniz