Flat Out On The Buses Team Building Fun Challenges

Flat Out: On the Buses Ekipler, bir otobüs yapmakta, dekore etmek ve bunl

Genel bakış

 • 3 Saatler - 4 Saatler
 • Kapalı alan ave açık alan
 • Competitive and Collaborative
 • Minimum: 20
 • Maksimum: Sınırsız

Fotoğrafları İzle

Ekipler dev bir otobüs yapmak, dekore etmek ve bunları yarıştırmak için, iletişim, proje yönetimi becerileri, yaratıcılık ve pratik zekalarını kullanmaktadırlar.
Flat Out On The Buses Logo

Programın ana çizgleri

Detaylı yapım planlarını kullanan her bir ekibin kendilerine verilen kartonlardan dev bir otobüs yapmak üzere zamanı ve kaynakları etkili bir şekilde kullanması gerekmektedir!

Elde edilen sonuç doğrultusunda ekipler kısa bir süre içinde, projeyi zamanında ve kısıtlı kaynaklarla tamamlamak için mükemmel seviyedeki proje yönetimi becerilerinden faydalanmaları gerektiğini kavramaktadırlar. Ekipler bir bütün olarak daha karmaşık olan projeyi nihai sonuç için gerekli olacak şekilde her bir bireyin gayretine göre tanımlanması, görevlendirilmesi ve birbiriyle iletişim kurması gereken daha ufak parçalara bölerek alt gruplar oluşturmayı ve seçebilmektedirler.

Yapım aşaması sona erdiğinde, ekipler otobüslerini, kendi marka mesajlarını veya konferans temalarını güçlendirmeye yönelik "reklamlarla" süslemektedirler. En iyi temaya sahip otobüse ödül verilebilmektedir.

Bu zorlu görev, ekiplerin otobüslerine atlayıp bir sonraki otobüs durağına kadar hızı ve kontrolleri kullanarak birbirleriyle yaptıkları yarışla sona ermektedir. Söz konusu araç bu denli büyük ve derme çatma olduğunda iyi niyetli rekabete, eğlence ve kahkahada eşlik etmektedir.

Öğrenme ve gelişim sonuçları

On the Buses etkinliğinde ekipler işbirliğini ve kritik kaynak ve zaman yönetimi becerilerini kullanmayı öğrenmektedirler. Ekiplerin hedefi bir bütün olarak kavraması ve bu karmaşık projeyi etkili, açık bir şekilde tanımlanmış alt görevlere bölmesi gerekmektedir. Ekipteki herkesin bir rolünün olmasının sağlanması, dikkatli bir görev tanımı ve iletişim ile ekip üyesinin o rolü ve projenin bütünü içindeki önemini anlaması, olumlu bir netice alınması için temel unsur olup bunların hepsi temel proje yönetimi becerileridir. Ekipler görünüşte imkansız olan bir hedefin, bireyler ortak bir hedef etrafında bir araya geldiğinde, etkili bir işbirliği yaptıklarında ve bir ekip olarak bu gayretlerini koordine ettiklerinde başarılabilir olduğunu görmektedirler. Hatta gerçek liderliğin ve mükemmel fikirlerin çoğunlukla en az beklenen yerden geldiğini fark edebilmektedirler.

Kurumsal Sosyal Sorunluluk Fikirleri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Logosu

“On the Buses” etkinliği, okullar ve diğer yardım kuruluşları için para toplamak için ideal bir etkinliktir. Ekipler yarış üzerine bahis oynayabilir, ya da bunu bir sonraki seviyeye taşıyarak, etkinlik öncesinde, parası seçmiş oldukları yardım kurumuna gönderilmek üzere otobüsleri üzerine reklam için sponsorluk arayabilmektedirler.

Fotoğrafları İzle

Genel bakış

 • 3 Saatler - 4 Saatler
 • Kapalı alan ave açık alan
 • Competitive and Collaborative
 • Minimum: 20
 • Maksimum: Sınırsız
 • Bu etkinliği sorgulayınız

Temel Ticari Faydalar

 • Marka bilinirliği
 • Bütçe kontrolü
 • Kurumsal sorumluluk
 • Çapraz fonksiyonel işbirliği
 • Eğlence ve Motivasyon
 • Müzakere Becerileri
 • Değişimin yönetilmesi
 • Pratik liderlik
 • Proje planlaması
 • Yaratıcılığın Teşvik edilmesi
 • Strateji İletişimi
 • Ekip Dinamikleri
 • Ekiplerin Birleştirilmesi

Soru gönderiniz

Gerekli Alanlar: