Bookworx Corporate Team Building Educational Fun Activities

Bookworx İhtiyacı olanlara vermek için raflar yapın

Genel bakış

 • 2 Saatler - 4 Saatler
 • Kapalı alan ave açık alan
 • Competitive and Collaborative
 • Minimum: 6
 • Maksimum: Sınırsız

Fotoğrafları İzle

Takımlar, insanların ihtiyaç duyacağı önemli bir eğitsel kaynak halini alacak olan bir kitaplığı tasarlamakta, inşaa etmekte ve bunları dekore etmekte olup bu konudaki yaratıcılıklarını ortaya koymaktadırlar.
Bookworx Team Building Activities

Programın ana çizgleri

Ekipçe yapılan bir beyin fırtınasının ardından, roler dağıtılmakta ve ekipler kendilerine verilen görevi tasarlamaya, hazırlamaya ve yapmaya başlamaktadırlar. Ekbin bir yarısı, dekopaj atölyesine katılıp öğrendikleri teknikleri uygulayarak ellerinde bulunan rafları bir sanat eserine dönüştürürken, diğer yarısı da rafların arka kısmını oluşturan ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış duvar resminin hazırlanmasından sorumlu bulunmaktadırlar. Ekipler, ortaya koydukları ürünü ihtiyacı olan yerel organizasyona teslim etmeden önce yapmış oldukları sanatsal çalışmanın anlamını açıklayan, kısa bir sunum yapmaktadırlar.

Öğrenme ve gelişim sonuçları

BookWorx, eğitim konusundaki kaynakların önemine dair ve sosyal haklardan yoksun toplumlar ve bunların kurumlarındaki, başarının yapıtaşlarına büyük kitap kıtlığının kısmen giderilmesine yardımcı olmak üzere hepimizin basit ama ne kadar güçlü şeyler yapabileceğimiz konusunda farkındalık oluşturmaktadır. Gruplar aynı zamanda bağış anında raflarının dolu olmasını sağlamak üzere kitap toplayabilmekte ve uzun soluklu sonuçlar ve bağlantılar oluşturarak zaman içerisinde de bunları güncel tutmaya devam edebilmektedirler.

Fotoğrafları İzle

Genel bakış

Temel Ticari Faydalar

 • Çapraz fonksiyonel işbirliği
 • Eğlence ve Motivasyon
 • Pratik liderlik
 • Proje planlaması
 • Yaratıcılığın Teşvik edilmesi
 • Ekip Dinamikleri
 • Ekiplerin Birleştirilmesi

Soru gönderiniz

Gerekli Alanlar: